Posts in Agricultura, gandería, pesca e medio rural

(Q/7380/21) Recomendación dirixida ao Concello de Ponteareas para que por este se opte por realizar as medidas necesarias e, entre elas, tras os tramites procesuais pertinentes, pola execución subsidiaria

Abril 28th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/7380/21) Recomendación dirixida ao Concello de Ponteareas para que por este se opte por realizar as medidas necesarias e, entre elas, tras os tramites procesuais pertinentes, pola execución subsidiaria

(Q/6828/21) Recomendación dirixida ao Concello de Santiago de Compostela para que polo concello se opte pola execución subsidiaria e se realicen os tramites oportunos para levala a cabo

Abril 28th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/6828/21) Recomendación dirixida ao Concello de Santiago de Compostela para que polo concello se opte pola execución subsidiaria e se realicen os tramites oportunos para levala a cabo

(Q/4797/20) Recordatorio de deberes legais dirixida á Consellería do Medio Rural Recordando que na tramitación dos expedientes deberá actuar de acordo cos principias de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución estando obrigado a ditar resolución expresa nos prazos legalmente previstos

Marzo 21st, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/4797/20) Recordatorio de deberes legais dirixida á Consellería do Medio Rural Recordando que na tramitación dos expedientes deberá actuar de acordo cos principias de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución estando obrigado a ditar resolución expresa nos prazos legalmente previstos

(Q/5012/20) Recordatorio de deberes legais dirixida á Consellería do Medio Rural respecto da obligación de ditar resolución expresa nos prazos legalmente previstos

Marzo 8th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/5012/20) Recordatorio de deberes legais dirixida á Consellería do Medio Rural respecto da obligación de ditar resolución expresa nos prazos legalmente previstos

(Q/4663/20) Recomendación dirixida ao Concello de Bergondo para que por este se valore optar pola execución subsidiaria e se realicen os trámites oportunos para levala a cabo

Marzo 8th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/4663/20) Recomendación dirixida ao Concello de Bergondo para que por este se valore optar pola execución subsidiaria e se realicen os trámites oportunos para levala a cabo

(Q/4585/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Gondomar para que se opte e proceda a execución subsidiaria e realice as actuacións oportunas para o cumprimento do acordado na Resolución de 27 de decembro de 2018 en relación aos deberes de conservación e mantemento da seguridade, salubridade, hixiene, habitabilidade e ornato da parcela interesada

Marzo 8th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/4585/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Gondomar para que se opte e proceda a execución subsidiaria e realice as actuacións oportunas para o cumprimento do acordado na Resolución de 27 de decembro de 2018 en relación aos deberes de conservación e mantemento da seguridade, salubridade, hixiene, habitabilidade e ornato da parcela interesada

(Q/4495/20) Recomendación dirixida ao Concello de Bergondo para que por este se opte e proceda a execución subsidiaria e realice as actuacións oportunas de conservación da parcela colindante o interesado

Marzo 8th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/4495/20) Recomendación dirixida ao Concello de Bergondo para que por este se opte e proceda a execución subsidiaria e realice as actuacións oportunas de conservación da parcela colindante o interesado

(Q/3289/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Pontecesures para que por este se opte a execución subsidiaria de limpeza da finca colindante á da interesada, e se realicen os tramites oportunos para levala a cabo

Marzo 8th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/3289/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Pontecesures para que por este se opte a execución subsidiaria de limpeza da finca colindante á da interesada, e se realicen os tramites oportunos para levala a cabo

(Q/249/21) Recomendación dirixida ao Concello de Cee para que por ese concello se impulse a execución subsidiaria aprobada por Resolución 532/20 e se realicen os tramites oportunos para levala a cabo

Marzo 8th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/249/21) Recomendación dirixida ao Concello de Cee para que por ese concello se impulse a execución subsidiaria aprobada por Resolución 532/20 e se realicen os tramites oportunos para levala a cabo

(Q/4585/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Gondomar para que se opte e proceda a execución subsidiaria e realice as actuacións oportunas para o cumprimento do acordado na Resolución de 27 de decembro de 2018 en relación aos deberes de conservación e mantemento da seguridade, salubridade, hixiene, habitabilidade e ornato da parcela interesada

Xaneiro 21st, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/4585/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Gondomar para que se opte e proceda a execución subsidiaria e realice as actuacións oportunas para o cumprimento do acordado na Resolución de 27 de decembro de 2018 en relación aos deberes de conservación e mantemento da seguridade, salubridade, hixiene, habitabilidade e ornato da parcela interesada


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal