Comunicado 8 de Marzo da Valedora do Pobo, Dores Fernández Galiño

Hai 25 anos a IV Conferencia Mundial de las Mujeres, celebrada en Pequín, elaborou un ambicioso programa de empoderamento das mulleres que marcou o rumbo da política internacional e das políticas internas dos países. España e Galicia sumáronse a ese propósito e aprobaron leis pioneiras sobre a igualdade de xénero, sobre o traballo en igualdade […]

Día europeo da Igualdade Salarial

O 22 de febreiro celébrase o o Día Europeo da Igualdade Salarial, unha día a data instaurada en 2008 polo Parlamento Europeo que nos lembra que as mulleres europeas cobran de media un 15% menos que os seus compañeiros homes, polo que deben traballar 418 días para igualar o soldo que os homes reciben nos […]

Unha mirada crítica a violencia machista (María Méndez)

A xornalista María Méndez, reflexiona desde unha perspectiva transversal en igualdade. No Congreso da APG: Propiciando a igualdade de xénero. Cada vez que unha noticia de violencia machista nos sorprende nos medios de comunicación, xorden unha infinidade de análises sobre o porqué e o como erradicar a que xa está considerada como a maior secuela […]

Investigación de oficio da Valedora do Pobo

Unha das principais liñas estratéxicas definidas pola Valedora do Pobo na súa etapa á fronte da institución é a efectividade do dereito fundamental á igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes. O feminismo, como ideoloxía que promove a igualdade de mulleres e homes, e a erradicación dos estereotipos que coartan a súa liberdade, […]

Reunión entre a Valedora do Pobo, Dores Fernández Galiño e Philip Alston, Relator sobre pobreza extrema e Dereitos humanos da ONU

Reunión entre a Valedora do Pobo, Dores Fernandez Galiño e Philip Alston, Relator sobre Pobreza extrema e Dereitos Humanos da ONU e un colectivo integrado por persoas sen fogar, refuxiados, solicitantes de asilo, alzheimer, con problemas de mobilidades, rendas mínimas e aporofobia, relatáronlle á Valedora do Pobo, Dores Fernández Galiño, Philip Alston, Relator especial dá […]

Perfís dos malos tratos polo Psiquiatra Luís Ferrer Balsebre

Os malos tratos ás mulleres por parte das súas parellas masculinas aparece en todos os países e culturas, en todos os niveis educativos e socioeconómicos. A primeira agresión aparece aproximadamente aos dous anos e medio do comezo da relación. Ante estes datos aprema a necesidade de detectar trazos ou perfís que poidan identificar e previrse […]

Día internacional das persoas con discapacidade

A Convención Internacional das Nacións Unidas sobre dereitos das persoas con discapacidade de 2006 supuxo un acertado cambio. Fai preciso garantir que as persoas con discapacidade exerzan plenamente os dereitos humanos e as liberdades fundamentais, sen discriminación, e define a discapacidade como o resultado da interacción entre as persoas e as barreiras derivadas da contorna, […]

Rexeitamento fronte á agresión de dous menores por razón da súa orientación sexual

Esta institución desexa manifestar o seu profundo respecto ao dereito á intimidade das vítimas e rexeita todas as actuacións dirixidas a atentar contra as persoas pola súa orientación sexual e identidade de xénero. A Constitución recoñece o dereito á non discriminación por razón de calquera condición ou circunstancia persoal ou social, así mesmo a lei […]

Discurso con motivo do Día da Pobreza

Acto celebrado na Institución do Valedor do Pobo. Rudolf Von Ihering, un dos xuristas máis destacados do Século XIX, e en xeral da Historia do Dereito, lembraba (no seu libro Bromas e beiras na Ciencia xurídica) a desigual situación dos ricos e os pobres no dereito procesual da Antiga Roma, pois a carga da proba […]