Convócanse dúas bolsas destinadas a persoas con discapacidade psíquica.

A Valedora do Pobo convoca dúas bolsas destinadas a persoas con discapacidade psíquica. Ao finalizar estas bolsas farao para dúas persoas con discapacidade intelectual, ambas co fin de proporcionar formación práctica a estas persoas vinculada cos seus estudos. (ver convocatoria aquí) A comisión de Selección está formada por: Presidencia: Mª José Castro Carballal (Xefa de […]

Discurso da Valedora do Pobo no día Internacional do Pobo Xitano.

A loita contra a discriminación polo orixe racial ou étnico, e en particular do pobo xitano, tan arraigada en moitos lugares de España, non ten descanso. Dan boa fe delo os tres mil casos de discriminación antixitana recollidos nos informes anuais da Fundación Secretariado Gitano dende o ano 2004. Un recente caso xudicial corrobora o […]

Realidade trans

Todo o mundo sabe perfectamente cal é o seu xénero. A identidade de xénero da maioría das persoas coincide co sexo que se indicou no seu certificado de nacemento cando naceron. Con todo, a algunhas persoas asignáronlles un sexo que non se corresponde con quen realmente son. Isto é o que se adoita chamar ser […]

Seguimento das políticas relativas á discapacidade

Quedaría esta intervención incompleta se non aplicásemos unha perspectiva de xénero. Os datos estatísticos constatan, en efecto, que as mulleres e as nenas con discapacidade sofren en maior porcentaxe (en torno ao dobre) que as mulleres e as nenas sen discapacidade, violencia na parella, delitos sexuais e violencia de xénero. Tamén son mulleres ou nenas […]

Comunicado 23 de Setembro sobre a Trata de Mulleres

Aínda que se trata dunha práctica incompatible cos valores democráticos dunha sociedade avanzada como son a galega e a española, o tratamento legal e a súa aplicación sofre carencias. Non están tipificados os delitos de escravitude ou servidume, a protección das vítimas está condicionada á denuncia e ao resultado do proceso penal, e deberíase mellorar […]

Respectar o dereito de deambulación de determinadas persoas con diversidade funcional.

O pasado 13 de abril coñeceuse polos medios de comunicación a situación dunha persoa con diversidade funcional no contexto do confinamento decretado pola crise sanitaria do COVID-19. Debido ás súas circunstancias a persoa ten a necesidade de saír acompañada á rúa, ante o que algunha persoa reaccionou increpándoa a ela e a súa acompañante, a […]

Reforzamos o noso traballo na Valedora do Pobo pola Pandemia da Covid-19

As persoas e a sociedade enteira están a responder con altas doses de responsabilidade e solidariedade á pandemia do coronavirus. As institucións deben estar á altura dese esforzo individual e colectivo, en especial as encargadas da defensa dos dereitos da cidadanía. A Valedora do pobo segue aplicando todos os seus esforzos e poñendo todos os […]

Sobre os dereitos das persoas con discapacidade na emerxencia sanitaria

O illamento pode resultar imposible para as persoas que precisan apoio para as súas actividades básicas. Por iso son esenciais axustes razoables que permitan reducir os contactos e os riscos, e manter informados aos familiares e as persoas de referencia. Tamén resaltou que a información sobre a contención do COVID-19 debe ser accesible mediante tradución […]

Presentación do programa: X-Nós

A Valedora coñeceu de primeira man o traballo diario que ven desenvolvendo esta asociación no rural da provincia de Ourense desde hai máis de 10 anos, mesmo antes de constituírse como asociación no ano 2011, coas mulleres do rural. O novo programa desta asociación: X- Nós, dirixido a acometer unha intervención integral á muller do […]