Convócanse dúas bolsas destinadas a persoas con discapacidade psíquica.

A Valedora do Pobo convoca dúas bolsas destinadas a persoas con discapacidade psíquica. Ao finalizar estas bolsas farao para dúas persoas con discapacidade intelectual, ambas co fin de proporcionar formación práctica a estas persoas vinculada cos seus estudos. (ver convocatoria aquí) A comisión de Selección está formada por: Presidencia: Mª José Castro Carballal (Xefa de […]