Discurso da Valedora do Pobo no día Internacional do Pobo Xitano.

A loita contra a discriminación polo orixe racial ou étnico, e en particular do pobo xitano, tan arraigada en moitos lugares de España, non ten descanso. Dan boa fe delo os tres mil casos de discriminación antixitana recollidos nos informes anuais da Fundación Secretariado Gitano dende o ano 2004. Un recente caso xudicial corrobora o […]