Información sobre convenios

A institución do Valedor do Pobo pode celebrar convenios ou instrumentos xurídicos asimilables con outras administracións e entidades públicas e privadas no ámbito das súas respectivas competencias.

A publicidade brindada aos convenios no cumprimento dos compromisos da transparencia vén regulada pola Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno e pola Lei 19/2013, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno de caráter básico.

Nesta páxina poñemos a disposición da cidadanía a posibilidade de acceder a todos os convenios asinados polo Valedor do Pobo e outras entidades tanto no ano corrente como nos precedentes, garantindo ademais a súa descarga directa.

dependencias do Valedor do Pobo

FIRMADOS EN 2020

001/20. Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Valedor do Pobo para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación.

002/20. Acordo de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e a Valedora do Pobo para o intercambio de información en relación ás persoas afectadas por procedementos de execucións hipotecarias e desafiuzamentos por falta de pagamento de rendas

003/20. Protocolo de colaboración entre a Valedora do Pobo e o Consello da Cultura Galega para o desenvolvemento conxunto de actividades de promoción dos dereitos e dos valores culturais do pobo galego.

 

 

001/19. Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Valedor do Pobo para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación.

002/19Convenio de colaboración educativa entre a Universidade de Santiago de Compostela e Valedor do Pobo de Galicia para a realización de prácticas académicas externas curriculares ou extracurriculares do alumnado de titulacións oficiais impartidas na Facultade de Filosofía.

003/19. Acordo de colaboración entre o instituto galego da vivenda e solo e o valedor do pobo para intercambio de información en relación aos afectados por procedementos de execucións hipotecarias e desafiuzamentos por falta de pagamento de rendas

004/19. Convenio de colaboración entre a institución do Valedor do pobo, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade da Coruña e Universidade de Vigo para a creación dos premios aos mellores traballos de fin de grao (TFG) e traballos fin de máster (TFM) en materia de igualdad e dereitos das mulleres

 

001/18. Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Valedor do Pobo para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación.

002/18. Protocolo xeral de actuación entre os órganos de garantía de transparencia e acceso á información e a Fundación Democracia y Gobierno Local.

003/18. Acordo de prórroga de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e a valedora do pobo para o intercambio de información en relación aos afectados por procedementos de execucións hipotecarias e desafiuzamentos por falta de pagamento de rendas.

Convenio 001/17. Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Valedor do Pobo para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación.

Convenio 002/17 . Acordo de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e a Valedora do Pobo para o intercambio de información en relación aos afectados por procedementos de execucións hipotecarias e desafiuzamentos por falta de pagamento de rendas.

Convenio 003/17 . Convenio marco de colaboración interinstitucional entre la defensoría del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Valedora do Pobo de Galicia.

 

 

 

 

2015

-Convenio de colaboración entre a Fundación Galega contra o Narcotráfico e a Valedora do Pobo (22 outubro 2015) | Descargar convenio

-Convenio de colaboración entre a Universidade de Santiago de Compostela e a institución do Valedor do Pobo para a realización do I Congreso ibero-americano sobre novos desafíos xurídicos (I CIBENJUR)| Descargar convenio

-Convenio de colaboración entre a Universidade de Santiago de Compostela e a institución do Valedor do Pobo para a realización do IV Congreso Internacional de Atención Temperá e Educación Familiar | Descargar convenio

-Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Valedor do Pobo, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación | Descargar convenio

-Convenio de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Valedor do Pobo para o intercambio de información en relación aos afectados por procedementos de execucións hipotecarias (29 de maio de 2015) | Descargar convenio

-Convenio de colaboración educativa  entre o Valedor do Pobo e a Universidade de Vigo para realizar prácticas académicas externas (19 de febreiro de 2015). Descargar convenio

2014

-Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria  e o Valedor do Pobo en materia de dinamización lingüística (11 de abril de 2014). Descargar convenio

-Convenio da Universidade da Coruña co Valedor do Pobo para a realización de prácticas académicas externasextracurriculares dos estudantes da Facultade de Dereito (16 de maio de 2014). Descargar convenio

-Convenio da Universidade da Coruña co Valedor do Pobo para a realización de prácticas académicas externas curriculares dos estudantes da Facultade de Dereito (16 de maio de 2014). Descargar convenio

-Convenio de colaboración entre o Valedor do Pobo e os comisionados universitarios de Galicia (Tribunal de Garantías da Universidade de Vigo, Valedor da Comunidade Universitaria da Universidade de Santiago de Compostela e Valedor Universitario da Universidade da Coruña (28 de maio de 2014). Descargar convenio

-Convenio de colaboración para a realización dun Seminario Internacional/Workshop e un curso de formación para Mestres, profesorado de secundaria e para calquera persoa que lle interese (12 de xuño de 2014). Descargar convenio

-Convenio de colaboración entre o Valedor do Pobo, a Deputación Provincial de Lugo e a Deputación Provincial de Ourense para a consecución do recoñecemento da Ribeira Sacra como patrimonio mundial (18 de xullo de 2014). Descargar convenio

-Apoio ao proxecto  de investigación Cidadanía e Educomunicación: vulnerabilidade mediática, capacitación comunicativa e desenvolvemento nas comunidades locais e en grupos de atención social prioritaria, desenvolvido por cinco grupos de investigación do Sistema Universitario de Galicia (12 de novembro de 2014). Descargar texto

-Adhesión ao Pacto de Estado pola Infancia promovido por Unicef (17 de novembro de 2014). Descargar documento

Actualización de contidos: permanente

Última actualización: 11 de marzo de 2019